Πτυχία Πανεπιστημίου της Σιένα (CILS )

europalsokalyteramazi

To Παν/μιο της Σιένα χορηγεί πτυχία σε 4 επίπεδα , τα CILS 1, 2,3 και 4, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία.