Πτυχία Πανεπιστημίου της Περούτζια (CELI )

Τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Περούτζια είναι σε πέντε επίπεδα εκ των οποίων τα τέσσερα αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα πτυχία CELI χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης, καθώς και από τον ΑΣΕΠ . Πιο συγκεκριμένα τα πτυχία CELI 3 και 4 αποτελούν προϋπόθεση για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, καθώς και για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί στην Ιταλία.