Πτυχία Πανεπιστημίου της Περούτζια (CELI )

europalsokalyteramazi

Τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Περούτζια είναι σε πέντε επίπεδα εκ των οποίων τα τέσσερα αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο. Τα πτυχία CELI χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης, καθώς και από τον ΑΣΕΠ . Πιο συγκεκριμένα τα πτυχία CELI 3 και 4 αποτελούν προϋπόθεση για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, καθώς και για όποιον ενδιαφέρεται να εργαστεί στην Ιταλία.