Πτυχία Ιταλικού Ινστιτούτου

europalsokalyteramazi

Τα πτυχία του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και Αθηνών απευθύνονται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τη γνώση τους στην Ιταλική Γλώσσα. Τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται μόνον εντός Ελλάδος από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Υπάρχουν δύο πτυχία : το Diploma di Lingua Italiana σε επίπεδο B2 (αντίστοιχο του Lower στα Αγγλικά) και το Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana σε επίπεδο Γ2 (αντίστοιχο του Proficiency στα Αγγλικά), μαθήματα για το τελευταίο γίνονται μόνον στους χώρους του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και Αθηνών.