14-15 Ετών (Γ Γυμνασίου- Α Λυκείου)

ZERTIFIKAT B2

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Papadopoulou

Αφορά παιδιά 14-15 ετών.

ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται όλη η γραμματική της Γερμανικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το 4ο πτυχίο των Γερμανικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, αυθεντικά άρθρα από τον έντυπο τύπο, λογοτεχνία, mock tests, DVD real language, Talking Dice,Tabοο.

ΠΤΥΧΙΑ: ZERTIFIKAT B2, το τέταρτο πτυχίο των Γερμανικών από το Goethe. Προτεινόμενη ηλικία για παιδιά από 15 ετών και άνω.

MDJ MITTELSTUFE DEUTSCH JUGENDLICHE (B2J): Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας από το ÖSD.