10-11 Ετών (Ε-ΣΤ Δημοτικού)

KLASSE 1

front view children class school

Αφορά παιδιά 10-11 ετών.

ΣΤΟΧΟΣ: Γνωριμία με την ξένη γλώσσα. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD, memory games για εμπέδωση και ανακύκλωση λεξιλογίου, talking dice για παρότρυνση και εξάσκηση προφορικού λόγου, mock tests.

ΠΤΥΧΙΑ: FIT IN DEUTSCH A1, το πρώτο πτυχίο των γερμανικών από το Goethe.

GD 1 GRUNDSTUFE DEUTSCH 1 (A1) πτυχίο από το ÖSD.