13-14 Ετών (Β-Γ Γυμνασίου)

KLASSE 4 (Β1)

young people row with thumbs up

Αφορά παιδιά 13-14 ετών.

ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται το 80% όλης της Γερμανικής γραμματικής για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται προετοιμασία για το 3ο πτυχίο των Γερμανικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD real language , mock tests, Talking Dice,Tabοο.ΠΤΥΧΙΑ: ZERTIFIKAT B1J (JUGENDLICHE), το τρίτο πτυχίο των Γερμανικών από το Goethe – ÖSD.