12-13 Ετών (Α-B Γυμνασίου)

KLASSE 3 (Β1)

europalsokalyteramazi

Αφορά παιδιά 12-13 ετών.

ΣΤΟΧΟΣ: Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη γραμματική και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή για το 3ο πτυχίο των Γερμανικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, DVD (απλές συνεντεύξεις ή αποσπάσματα από ταινίες προσαρμοσμένες στο επίπεδο αυτό) , Talking Dice, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια,Taboo.