8-9 Ετών (Γ-Δ Δημοτικού)

KINDERKURS

boy sitting desk holding sheet 23 2147659426

Αφορά παιδιά 8-9 ετών.

Στόχος: Γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε οργανωμένο σχολικό περιβάλλον με γραφή και ανάγνωση αλλά όχι γραμματική.

Εκπαιδευτικά εργαλεία: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια, επιτραπέζια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, DVD.