12-13 Ετών (ΣΤ Δημοτικού-Α Γυμνασίου)

Τάξη Senior C(Α2)

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Papadopoulou

Teen Classes για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και άνω.

Αφορά παιδιά ηλικίας 11-12.

Στόχος: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Σ’ αυτή την τάξη ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής.