11-12 Ετών (Ε-ΣΤ Δημοτικού)

Τάξη Senior B

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Papadopoulou

Teen Classes για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και άνω.

Αφορά παιδιά ηλικίας 11-12.

Στόχος: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Οι νεαροί μαθητές εξελίσσονται και “μπαίνουν” στη τελική ευθεία για να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την απόκτηση όλων των έγκυρων και αναγνωρισμένων πτυχίων.