10-11 Ετών (Δ-Ε Δημοτικού)

Senior A

europalsokalyteramazi

Αφορά παιδιά ηλικίας 10-11.

Στόχος: Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.