Α’ Δημοτικού

Τάξη Pre-Junior B

Αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών.

Στόχος: Γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε πιο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον με γραφή και ανάγνωση αλλά όχι γραμματική.