4-5 Ετών (Προσχολική ηλικία)

Τάξη Pre-Junior A

Αφορά παιδιά ηλικίας 4-5 ετών.

Στόχος:  Γνωριμία με την ξένη γλώσσα σε μια ηλικία που τα παιδιά την μαθαίνουν με φυσικό τρόπο.