Λύκειο

Τάξη C2

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Papadopoulou

Αφορά μαθητές λυκείου.

Στόχος: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο και στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.