Γυμνάσιο-Λύκειο

Β2 LEVEL ( ECCE – FCE)

Αφορά μαθητές γυμνασίου-λύκειου.

Στόχος: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.